(+22) 635 45 41 kodent@kodent.com.pl

  baner---TOP--F

KoNfill F jest światłoutwardzalnym, hybrydowym, półpłynnym materiałem złożonym.

 

wskazania

  • Bezpośrednie wypełnianie ubytów I, II, III i V klasy w miejscach, w których nie działają siły żucia.
    Szczególnie zalecany jest jako pierwsza warstwa w głębokich ubytkach.
  • Podścielanie protez.
  • Uszczelnianie bruzd i szczelin.

 

+ Zalety + Korzyści
Mała lepkość Łatwy do nakładania
Właściwości tiksotropowe Duża stabilność
Nie spływa i nie kapie
Bardzo dobre właściwości mechaniczne Bardzo trwałe mechanicznie wypełnienia
Kontrastowość w promieniach rentgenowskich Możliwość kontroli wypełnienia na zdjęciach rentgenowskich
Szeroka gama kolorów Naturalny wygląd wypełnienia

kolory

(zgodne z kolornikiem firmy Vita*)
A1/A2/A3/A4
B2/B3/B4
C3
* Vita jest zajestrowanym znakiem handlowym Vitapan Classical – Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Niemcy

wlasciwosci

  • Twardość wg Vickersa > 330 MPa
  • Wytrzymałość na ściskanie > 350 MPa
  • Wytrzymałość na zginanie > 120 MPa
  • Moduł elastyczności > 6000 Mpa

packing

Strzykawki, 2 g (kolory: A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, C3)
5 końcówek dozujacych

 

pdf
 
POBIERZ
instrukcję stosowania