(+22) 635 45 41 kodent@kodent.com.pl
koncem

KoNroot Cem Viscous jest materiałem na bazie materiałów złożonych. KoNroot Cem Viscous jest cementem o podwójnym mechanizmie polimeryzacji, bardzo odpornym na abrazję. Jest widoczny na zdjęciach rengenowskich. Ma ponadto właściwości fluoroscencyjne.

 

wskazania

  • Adhezyjne cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych, wkładów, nakładów i licówek wykonanych z materiałów ceramicznych i materiałów złożonych.

 

+ Zalety + Korzyści
Bardzo duża zawartość wypełniacza Silne utrzymanie uzupełnienia i duża odporność na abrazję
Bardzo duża lepkość Komfortowa praca z materiałem
Znakomite właściwości fizyczne Bardzo mały skurcz polimeryzacyjny
Podwójna strzykawka z końcówką mieszającą Bezpośrednie i ergonomiczne nakładanie bez konieczności mieszania
Duża kontrastowość na zdjęciach rentgenowskich Możliwość kontroli cementowania na zdjęciach rentgenowskich

 

Kolory

A2 i opalescentny

wlasciwosci

  • Wytrzymałość na ściskanie > 290 Mpa
  • Moduł elastyczności = 12039 MPa
  • Wytrzymałość na zginanie > 118 MPa
  • Twardość według Vickersa > 549 MPa
  • Czas twardnienia: 7 – 9 minut
  • Kontrastowość w promieniach rentgenowskich ok. 210% Al

 

packing

Podwójna strzykawka 8 g (2 x 4 g)
5 końcówek mieszających