(+22) 635 45 41 kodent@kodent.com.pl
nano

Nanotechnologia jest terminem obejmującym projektowanie, tworzenie oraz użytkowanie materiałów mających przynajmniej jeden wymiar w zakresie od 1 do 100 nanometrów. Gdy przynajmniej jeden z wymiarów struktury mieści się w tym zakresie, materiał
może wykazywać właściwości znacznie odbiegające od właściwości tych
samych materiałów o większych rozmiarach.

 

To sprawia, że nanotechnologia umożliwia syntezę materiałów o niespotykanych wcześniej właściwościach (np. półpłynne kompozyty, zawierające ponad 70% wypełniacza). Efekt pojawienia się zupełnie nowych właściwości materiałów o rozmiarach 1-100 nm nazywany jest często „efektem rozmiaru i kształtu”. Nanotechnologia budzi ogromne zainteresowanie ale i dużą nieufnością. Skala trudności przekonania lekarzy do stosowania np. nanokompozytów jest porównywalna z przekonaniem lekarzy do samowytrawiających systemów łączących.

 

Większość lekarzy jest ogromnie zadowolona z wyników stosowania nanokompozytów. Wśród nich wyróżniają Konfill F Viscous oraz Konfill NU. Również coraz częściej stosowane są nanokoloidalne metale (srebro i złoto), które znalazły trwałe miejsce w gabinecie stomatologicznym. Prawdziwym przełomem w profilaktyce próchnicy było wprowadzenie przez firmę KodeNt nowego systemu pielęgnacji zębów – ApaCare, którego głównym składnikiem jest nanohydroksyapatyt zawny „płynnym szkliwem”.